KAMK_kirjaimet.jpg

Etusivu>Esittely>Toiminta

Koulutusta ja kehitystä alueen tarpeisiin

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on KAMK'24 vision mukaisesti vuonna 2024 Suomen älykkäin korkeakoulu. Visio syventää KAMK'20-strategian Tekevin AMK -toimintamallia.

KAMK hyödyntää kansainvälisyyttä aluekehityksen välineenä. Toimintaa suunnataan yhden läpileikkaavan profiilin - älykkäät ratkaisut - avulla. Älykkäillä ratkaisuilla tarkoitetaan teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen lisäksi kykyä tehdä oikeita asioita oikein. 

 

Kajaanin ammattikorkeakoulu lyhyesti 
• pieni ammattikorkeakoulu, mutta suuri AMK-yksikkö
• aloitti toimintansa vuonna 1992
• vakinaistettiin ensimmäisten ammattikorkeakoulujen joukossa vuonna 1996
• 5 koulutusalaa
• koulutuksia 11, joista 6 ammattikorkeakoulututkintoon ja 5 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta
• 2 englanninkielistä koulutusta
• n. 2 200 opiskelijaa
• 220 (htv) työntekijää, josta opetushenkilöstöä noin 120
• yli 5500 valmistunutta opiskelijaa

* yhtiöitettiin Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:ksi 1.1.2014 alkaen

* toistaiseksi voimassa oleva toimilupa osakeyhtiömuotoisena 1.1.2015 -

 

 

OPISKELIJAMÄÄRÄ

AMK-tutkinto

Ylempi

AMK-tutkinto

Erikoistumisopinnot

Kaikki yhteensä

2010

1 957

115

77

2 149

2011

1 993

126

119

2 238

2012

2 008

132

141

2 281

2013

2 043

138

86

2 267

2014 1 839 155  75  2 069
2015 1 845  155   26  2 027

 

SUORITETUT TUTKINNOT

AMK-tutkinto

Ylempi AMK-tutkinto

Kaikki yhteensä

2010

342

25

367

2011

294

12

306

2012

322

42

364

2013

323

27

350

2014  394 35  429 
2015  314  30   344 

 Valmistuneiden työllistyminen Kainuuseen.PNG

 

KAMK Oy:n tilinpäätökset
Aikamatka

[1996] Kajaanin ammattikorkeakoulu vakinaistuu ensimmäisten joukossa
[1998] International Business and Marketing -koulutusohjelma alkaa 
[1999] Matkailun koulutusohjelma alkaa
[1999] Laboratoriot perustetaan  
[2001] Muutto yhteiselle kampusalueelle 
[2001] Tietokeskus (kirjasto) avataan
[2001] Opiskelijaravintola foX aloittaa toimintansa 
[2003] Ylempi AMK-tutkinto, Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma alkaa
[2005] Liikunnanohjaajakoulutuksen alkaminen tuo hakijaryntäyksen
[2006] Tourism -koulutusohjelma alkaa
[2006] Peliohjelmointi- ja oikeustradenomikoulutus käynnistyvät
[2007] Ylempi AMK-tutkinto, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma alkaa
[2007] Korkeakoulujen arviointineuvosto auditoi laadunvarmistusjärjestelmän; auditointi läpäistään ensimmäisten korkeakoulujen joukossa
[2008] Ylempi AMK-tutkinto, Matkailualan koulutusohjelma alkaa
[2009] Sports and Leisure Management -koulutusohjelma alkaa
[2010] Ylempi AMK-tutkinto, Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma alkaa
[2011] Ylempi AMK-tutkinto, Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma alkaa
[2012] Peliteknologian suuntautumisvaihto tietotekniikan koulutusohjelmassa (insinööri, AMK) käynnistyy
[2014] Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaaja -koulutus aikuiskoulutuksena alkaa
[2015] Ylempi AMK-tutkinto, Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto -koulutus alkaa

[2015] Kansallisen koulutuksen arviointikeskus auditoi KAMK:n johtamis- ja laatujärjestelmän; KAMK läpäisee auditoinnin