ATJ_ylaosa2.jpg 

Mitä vuonna 2012?

Opiskelupaikan valinta vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteesi.
Insinööriopintojen laajuus on 240 opintopistettä ja
pääsääntöisestiopinnot kestävät noin neljä vuotta.

Nyt tehty kauaskantoinen valinta varmistaa työllistymisesi
myös vuonna 2012. Kajaanin ammattikorkeakoulu pyrkii
tarjoamaan Insinöörin koulutusohjelman alkuvaiheessa
laaja-alaisen ja vahvan perusosaamisen ohjelmisto-
ja elektroniikkasuunnittelun alueelta.

Opintojen loppuvaiheessa opiskelijalle on muodostunut
kokonaiskäsitys alasta ja hän voi omilla valinnoillaan vaikuttaa
osaamisensa terävimmän kärjen muodostumiseen valitsemalla
vapaavalintaisista opinnoista juuri itseään kiinnostavan
asiakokonaisuuden.

Näin vahvoilla perustiedoilla ja taidoilla varustettu insinööri
voi suuntautua alan työtehtäviin myös vuonna 2012.