ATJ_ylaosa.jpg 

Ajoneuvojen tietojärjestelmät


Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden opiskella
peliteknologiaa ja ajoneuvojen tietojärjestelmiä.


Ajoneuvojen tietojärjestelmien opinnoissa opit suunnittelemaan ja
toteuttamaan älykkäitä järjestelmiä eri sovellusalueille kuten esim.
ajoneuvojen ja tietoliikenteen sovellukset, teollisuuden mittaussovellukset
sekä liikunta- ja hyvinvointiteknologian mittaussovellukset. 
Käytännönläheisissä opinnoissa toteutamme erilaisia tuotekehitysprojekteja,
joiden toimeksiantajana voivat olla yritykset tai idea voi olla vaikkapa sinun
oma tuoteideasi. Käytössäsi on ajanmukaiset laboratorio- ja
oppimisympäristöt, kuten autenttinen ajoneuvoympäristö CarLab sekä EMC- ,
tärinä- ja lämpötestausympäristöt.


Tietotekniikan insinöörejä toimii ohjelmistosuunnittelijoina, sovellus- ja
kehitysinsinööreinä, projektipäällikköinä, tai vaikkapa asiantuntijatehtävissä
monilla eri aloilla. Useat yritykset tarjoavat myös kansainvälisiä tehtäviä ja
insinöörin työnkuvassa tarvitaan entistä monipuolisempaa osaamista –
logiikkaa, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Tule opiskelemaan tulevaisuuden
ammattilaiseksi!